Actueel:
voor actuele informatie zie menu onder Nieuws, Projecten en Bibliotheek
Het dagboek neemt u mee in het proces van isoleren tot van het gas af, met veel verwijzingen naar nuttige en informatieve websites

zie informatie-bibliotheek voor artikelen over duurzaamheid en ons
6 punten plan voor een duurzaam Lewenborg binnen 10 jaar.

De vereniging Lewenborg Energie is officieel opgericht in januari 2022 (KvK nr 85 333 123).
De vereniging zet zich in voor een of meer duurzame warmtesystemen in Lewenborg die haalbaar en betaalbaar zijn. In 2022 heeft een haalbaarheidsonderzoek plaats gevonden om te weten wat er technisch mogelijk is voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet voor de hele wijk. Een warmtenet voor geheel Lewenborg is vooralsnog niet mogelijk, wel voor een klein deel in het centrum van Lewenborg.
Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek worden nu in overleg met de bewoners van Lewenborg en betrokken organisaties verdere plannen gemaakt worden om tot een duurzamer Lewenborg te komen, waarbij verschillende mogelijkheden worden onderzocht; zie onder Projecten voor meer informatie.

Wil jij meedenken over deze toekomstige energievoorziening in en rondom Lewenborg? Neem dan contact met ons op via info@lewenborgenergie.nl.

Aanmelden als lid voor de vereniging Lewenborg Energie

Het lidmaatschap is in 2023 gratis, maar een vrijwillige bijdrage van minimaal €10,- wordt op prijs gesteld, Iban: NL07INGB0675 5740 48 t.n.v. Lewenborg Energie. Je kunt je ook opgeven als belangstellende en ontvangt dan ook alle relevante informatie van onze vereniging.
Download het aanmeldformulier of zet onderstaand formulier in een blok en kopieer naar Word of een andere tekstprogramma. Vul het daar in, geef het een naam, sla het op en stuur het als bijlage op naar secretaris@lewenborgenergie.nl

Aanmeldformulier als lid vereniging Lewenborg Energie

Ja, ik wil lid worden.
Roepnaam/Initialen : ……………………………………
Achternaam : ……………………………………
Adres : ……………………………………
Postcode : ……………………………………
Woonplaats : ……………………………………
E-mailadres : ……………………………………
Telefoon : ……………………………………
Mogen we je e-mailadres gebruiken voor het toezenden van uitnodigingen en andere relevante informatie van onze vereniging? Ja / Nee *
Soms zal er online worden vergaderd. Kun je of wil je daaraan meedoen? Ja / Nee
Plaats : ……………………………………
Datum : ……………………………………
Handtekening : ……………………………………

*) Graag je keuze aangeven. Op grond van de wet mogen we alleen via de mail corresponderen als je daar als lid uitdrukkelijk mee instemt.

Alles ingevuld? Sla op en mail het als bijlage naar secretaris@lewenborgenergie.nl . Of print uit en lever het in bij Het Dok, Kajuit 4. Lewenborg Energie heeft hier een postvak.

opzeggen

Wil je je lidmaatschap van Lewenborg Energie opzeggen dan volstaat een mailtje naar secretaris@lewenborgenergie.nl. Wil je dan ook aangeven waarom je opzegt; daar kunnen wij weer van leren.