Agenda

activiteiten die relevant zijn voor Energie Lewenborg:

30 maart 2023 19.30 Dok: Algemene ledenvergadering Energie Lewenborg
Agenda:
1 opening en mededelingen
2 verslag vorige alv
3 kort intermezzo : kort demonstratiefilmpje gebruik infrarood
warmtemeter
4 het zes punten plan
5 de kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en de financiële stukken gecontroleerd. Zij zijn akkoord bevonden dus het bestuur stelt de ALV voor haar décharge te verlenen.
6 de begroting 2023
7 de penningmeester verzoekt om persoonlijke redenen als eerste op het rooster van aftreden van 2024 plaats te nemen.
8 voorstel om voor het komende jaar uit te mogen gaan van donaties, van 10 euro per lid (of meer).
9 sluiting

verslag alv januari
Begroting 2023
6 punten plan

9 januari 2023 19.30 Dok: Algemene ledenvergadering Energie Lewenborg
agenda

23 november 19.30 Dok: 3e meedenksessie verduurzaming Lewenborg

10 november 19.30 Dok: 2e meedenksessie verduurzaming Lewenborg

27 oktober 19.30 Dok: 1e meedenksessie verduurzaming Lewenborg

6 juli 2022 19.30 Dok: Informatie en overleg over het gemeentelijke wijkenergieplan voor Lewenborg. Toegang is gratis.
Gemeente Groningen, Anne Geluk (Programma energie)

5 juli 2022 19.30 Dok: Ledenvergadering Lewenborg Energie Vereniging Onderwerpen o.a: Onderzoek mogelijkheden warmtenet Lewenborg door GroeneWarmte, het wijkenergieplan van de gemeente, inzet leden vereniging