Agenda

Activiteiten die relevant zijn voor Energie Lewenborg:

vrijdag 22 september Wijkmarkt 14.00 – 17.00: Vereniging Energie Lewenborg is met een kraam present op de wijkmarkt op het plein voor het Dok. Je kunt er informatie vinden over wat de Vereniging Energie Lewenborg voor je kan doen en informatie vinden over isolatie en duurzaam energie gebruik.

dinsdag 31 oktober 14.00-20.00 Dok: startmanifestatie Duurzaam Lewenborg: op weg naar volledige energietransitie Lewenborg in 2030 van het gas af. Tijdens de manifestatie is er veel informatie en demonstraties over isolatie, alternatieve energie en het energieplan Lewenborg dat samen met de bewoners wordt opgesteld.

8 augustus 2023 10.00-11.00 Kerkheem: (naast de kerk) overleg gemeente – Lewenborg Energie voorbereiding startmanifestatie 31 oktober

Agenda oud______________

10 juli 2023 19.30-21.00 Kerkheem: overleg gemeente – Lewenborg Energie Duurzaam Lewenborg;

30 maart 2023 19.30 Dok: Algemene ledenvergadering Energie Lewenborg
Agenda:
1 opening en mededelingen
2 verslag vorige alv
3 kort intermezzo : kort demonstratiefilmpje gebruik infrarood
warmtemeter
4 het zes punten plan
5 de kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en de financiële stukken gecontroleerd. Zij zijn akkoord bevonden dus het bestuur stelt de ALV voor haar décharge te verlenen.
6 de begroting 2023
7 de penningmeester verzoekt om persoonlijke redenen als eerste op het rooster van aftreden van 2024 plaats te nemen.
8 voorstel om voor het komende jaar uit te mogen gaan van donaties, van 10 euro per lid (of meer).
9 sluiting

verslag alv januari
Begroting 2023
6 punten plan

9 januari 2023 19.30 Dok: Algemene ledenvergadering Energie Lewenborg
agenda

23 november 19.30 Dok: 3e meedenksessie verduurzaming Lewenborg

10 november 19.30 Dok: 2e meedenksessie verduurzaming Lewenborg

27 oktober 19.30 Dok: 1e meedenksessie verduurzaming Lewenborg

6 juli 2022 19.30 Dok: Informatie en overleg over het gemeentelijke wijkenergieplan voor Lewenborg. Toegang is gratis.
Gemeente Groningen, Anne Geluk (Programma energie)

5 juli 2022 19.30 Dok: Ledenvergadering Lewenborg Energie Vereniging Onderwerpen o.a: Onderzoek mogelijkheden warmtenet Lewenborg door GroeneWarmte, het wijkenergieplan van de gemeente, inzet leden vereniging