Informatie – Bibliotheek

Op deze pagina komt een overzicht van artikelen en links naar relevante informatie met betrekking tot een duurzamer Lewenborg

Artikelen

Overzicht elektriciteitsverbruik apparatuur in huis:
pdftekst Excelbestand om zelf te rekenen

Groene Warmte -Haalbaarheidsstudie Duurzame Warmte Lewenborg 6-9-2022: rapport

Buurtonderzoek aardgas vrij Paddepoel 19-7-2022: rapport

Duurzame Korrewegwijk 25-11-2018: rapport

Duurzaam Loppersum 9-1-2017: rapport

Eindrapport Golvend Lewenborg 30-11-2018: eindrapport

Haalbaarheidsstudie thermische energie Reitdiep 15-4-2019: Reitdiep

Haalbaarheid geothermische energie 25-3-2014: geothermie

Nationaal potentieel van aquathermie sept 2018: aquathermie

Projectplan Lewenborg energie 25-3-2022: projectplan

Uitkomsten Mentimeter gem. webinar 13 dec 2021: webinar dec 2021

links

Informatieve sites over duurzaamheid en van organisaties en initiatieven:

Nieuw: Duurzaamheid platform van de gem. Groningen: https://duurzaamgroningen.nl
https://www.aardgasvrijewijken.nl/default.aspx
https://www.milieucentraal.nl/
https://www.hieropgewekt.nl/
https://wisenederland.nl/
https://www.nvde.nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/
https://gemeente.groningen.nl/energie/
financiering warmtenetten via Bank Nederlandse Gemeenten: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/publieke-financiering-is-sleutel-naar-betaalbare-cooperatieve-warmtenetten