Informatie – Bibliotheek

Deze pagina geeft een overzicht van artikelen en links naar relevante informatie met betrekking tot een duurzamer Lewenborg

Artikelen

discussiestuk energieplan Lewenborg 13-6-2023, pdf tekst

Schematische weergave duurzaamheidsproject Beijum 12-6-2023, pdf tekst

6 punten plan Lewenborg Energie om Lewenborg duurzaam te maken 30-3-2023: pdf tekst

Overzicht elektriciteitsverbruik apparatuur in huis:
pdftekst Excelbestand om zelf te rekenen

Groene Warmte -Haalbaarheidsstudie Duurzame Warmte Lewenborg 6-9-2022: rapport

Buurtonderzoek aardgas vrij Paddepoel 19-7-2022: rapport

Duurzame Korrewegwijk 25-11-2018: rapport

Duurzaam Loppersum 9-1-2017: rapport

Eindrapport Golvend Lewenborg 30-11-2018: eindrapport

Haalbaarheidsstudie thermische energie Reitdiep 15-4-2019: Reitdiep

Haalbaarheid geothermische energie 25-3-2014: geothermie

Nationaal potentieel van aquathermie sept 2018: aquathermie

Projectplan Lewenborg energie 25-3-2022: projectplan

Uitkomsten Mentimeter gem. webinar 13 dec 2021: webinar dec 2021

Informatieve sites van organisaties en initiatieven:

Duurzaamheid platform van de gem. Groningen en andere sites over duurzaam: https://duurzaamgroningen.nl
https://www.aardgasvrijewijken.nl/default.aspx
https://www.milieucentraal.nl/
https://www.hieropgewekt.nl/
https://wisenederland.nl/
https://www.nvde.nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/
https://gemeente.groningen.nl/energie/
de gemeente Groningen wil per wijk een wijkenergieplan ontwikkelen, zie
. raadsvoorstellen warmtetransitieplan 2022-2030, gemeente.groningen.nl/aardgasvrij-wonen

Informatie over glas isolatie: zie o.a.
milieucentraal.nl/energie-besparen (https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-hr-glas-triple-glas/),
milieucentraal.nl dubbel glas- triple glas: (https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-hr-glas-triple-glas/),
glascompleet glasisolatie: (https://glascompleet.nl/glasisolatie/),
verbouwkosten.com enkel glas isoleren : (https://www.verbouwkosten.com/dubbel-glas/enkel-glas-isoleren/)

Informatie over EnergiePrestatieAdvies (EPA) en wat er mee samenhangt, vaak van bedrijven. Een greep: isolatiewaarde.eu – EPA advies , rvo.nl -maatwerkadvies, epadviseurs platform, feenstra.nl – advies epa, epa-rapport

Informatie over dakisolatie: milieucentraal.nldakisolatie, Solvari dakisolatie

Informatie over vloerisolatie:
milieucentraal.nl/vloerisolatie: (https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/vloerisolatie/
),
isolatie-info.nl/kruipruimte isoleren: https://www.isolatie-info.nl/kruipruimte-isoleren

Informatie over spouwmuurisolatie:
milieucentraal.nl/spouwmuur isolatie: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie/,
isolatie-info.nl/spouwmuur isoleren: (https://www.isolatie-info.nl/spouwmuur-isoleren)

Informatie over afstellen van je CV-ketel:
CV-ketel Nevit
CV-ketel Vaillant
CVketel-Intergas
CV-ketel Remeha

Schema slakkenhuispatroon leidingen vloerverwarming: slakkenhuispatroon

Informatie financiering warmtenetten via Bank Nederlandse Gemeenten: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/publieke-financiering-is-sleutel-naar-betaalbare-cooperatieve-warmtenetten

Informatie over hout verbranden:
milieucentraalenergie-besparenl https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/verwarmen-op-gas-of-hout/houtkachel-of-open-haard/

Informatie over waterstof als warmtebron
tno.nl/duurzaam/ https://publications.tno.nl/publication/34636403/HwQOdr/TNO-2020-M10028.pdf
klimaathelpdesk.org https://www.klimaathelpdesk.org/answers/kan-het-gasnetwerk-omgebouwd-worden-voor-waterstof/
feenstra/zorgelooswonen/waterstof https://www.feenstra.com/zorgelooswonen/waterstof/
essent naar een duurzame waterstofeconomie https://www.essent.nl/-/media/essent/documenten/diversen/essent-sneller-naar-een-duurzame-waterstofeconomie-juni2020.ashx

Informatie over windenergie
milieucentraal.nl/../kleine windmolens https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/kleine-windmolens/
milieucentraal.nl/../windenergie https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/windenergie/
overzicht windturbines http://www.urbanwind.net/wineur.html

Informatie over zonnepanelen als energiebron
consumentenbond- zonnepanelen https://www.consumentenbond.nl/zonnepanelen
zonnepanelen.nl https://www.zonnepanelen.net/

Informatie over zonnecollectoren als energiebron
kennisbank/regionaalenergieloket.nl https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/zonneboiler/zonneboiler-of-zonnepanelen/
baart-doet.nl https://baart-doet.nl/zonnepanelen-of-zonnecollectoren/
powerly.nl https://powerly.nl/blog/zonneboiler-of-zonnepanelen/

informatie over warmtepompen en andere vormen van omgevingswarmte gebruiken in een privé omgeving en huis
milieucentraal.nl – warmtepompen https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/warmtepomp-duurzaam-elektrisch-verwarmen/
bodemenergietool https://wkotool.nl/
bodem warmtepomp https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/warmtepomp/bodem-warmtepomp/
keuzehulpduurzaamverwarmen https://keuzehulpduurzaamverwarmen.nl/

Informatie over collectief omgevingswarmte gebruiken
experticecentrumwarmte.nl https://www.expertisecentrumwarmte.nl/themas/technische+oplossingen/techniekfactsheets+energiebronnen/aquathermie+nieuw/default.aspx

Informatie over warmte scans binnen en buiten het huis:
milieucentraal: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/warmtebeelden/
Gemeente Groningen
duurzaam Groningen: https://gemeente.groningen.nl/duurzaam-groningen
Regionaal Energie Loket Groningen: https://regionaalenergieloket.nl/groningen
heatpulse Groningen: https://heatpulse.nl/groningen
commerciële aanbieders (willekeurig gekozen):
energiekeurplus: https://www.energiekeurplus.nl/diensten-thermografie/thermografie-scan-groningen/

Malin Advies: https://www.malinadvies.nl/tarieven-warmtebeelden-woningen