Categorieën
Geen categorie

Gas is niet meer te betalen, wat nu?

column Sjak Rijploeg, voorzitter Lewenborg Energie 30-7-2022

Het potverteren van de natuurlijke bronnen van energie en grondstoffen komt met horten en stoten aan zijn einde. Oorlogen, chantage en tekorten drijven de prijs op. Energie, voedsel en grondstoffen worden duurder. Vooral gas wordt ook voor veel mensen in onze wijk onbetaalbaar.

Velen wilden al wel naar duurzame energie toe en de kansen daarop groeien met de dag.

Maar eerst  moeten en kunnen we snel besparen zonder te verkleumen. Maar eigenlijk moeten we van het gas af en onze huizen duurzaam en betaalbaar verwarmen.

Dit najaar komen er een reeks bijeenkomsten van Lewenborg Energie en de gemeente. Vooral hoe we snel ons gasverbruik kunnen verminderen komt daarbij aan de orde. Woningeigenaren kunnen vaak meer zelf doen, maar hoe betaal je dat. Huurders kunnen minder zelf doen maar ook 10% minder gas en euro’s voor verwarming helpt.

En de woningcorporaties worden uiteraard ook betrokken.

Al jaren zijn we bezig de mogelijkheden om schone warmte met een warmtenet te onderzoeken. In september moet uit een lopende studie blijken of het betaalbaar kan.

En als het kan dan is het zaak om meters te gaan maken. Maar één ding staat vast: we doen het alleen als het netwerk voor en van de bewoners is en niet van een commercieel bedrijf dat vooral de belangen van de aandeelhouders en de directie najaagt.

Een voldoende warm huis vinden we een recht, geen handelswaar.

Er zal veel gaan veranderen, gezamenlijk kunnen we daar verbeteren van maken.

Wie sluit zich bij ons aan, voor betaalbare en duurzame energie voor alle             .

Sjak Rijploeg

Voorzitter Lewenborg Energie

Categorieën
Geen categorie

Nieuws

14-6-2022 Lewenborg Energie gaat een nieuwsbrief uitgeven

Om de leden te informeren over nieuwe informatie en ontwikkelingen gaat het bestuur van Lewenborg Energie een nieuwsbrief uitbrengen. Ook geïnteresseerde niet-leden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden. Een nieuwe nieuwsbrief wordt opgesteld wanneer daar aanleiding toe is en zal onregelmatig verschijnen, maar tenminste eens per 2 maanden.

10-6-2022 Lewenborg Energie heeft een nieuw logo

Lewenborg Energie heeft nu een logo dat vanaf nu gebruikt gaat worden op de website (zie homepagina), in mails, nieuwsbrieven, e.d.

1-6-2022 haalbaarheidsonderzoek warmtenet Lewenborg gestart

1 juni 2020 heeft in het Dok de kick-off plaatsgevonden van het haalbaarheids onderzoek dat Groene Warmte in opdracht van de vereniging in Lewenborg gaat uitvoeren.

2-4-2022 verslag ledenvergadering 30 maart Dok

Woensdag 30 maart was de laatste ledenvergadering in het Dok.
Daarin is o.a. besproken dat binnenkort met Groene Warmte wordt besproken hoe de opzet van het onderzoek naar de mogelijkheden van collectieve warmtevoorzieningen zal zijn.

Nu de vereniging een bankrekening heeft gekregen zijn subsidieaanvragen ingediend om de eerste kosten van de oprichting van de vereniging en van het onderzoek te dekken.

Naast de mogelijkheden van een warmtenet zijn in een kort overzicht andere mogelijkheden van duurzame energieopwekking besproken als alternatief of als aanvulling op een warmtenet.