Categorieën
Geen categorie

Nieuws

14-6-2022 Lewenborg Energie gaat een nieuwsbrief uitgeven

Om de leden te informeren over nieuwe informatie en ontwikkelingen gaat het bestuur van Lewenborg Energie een nieuwsbrief uitbrengen. Ook geïnteresseerde niet-leden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden. Een nieuwe nieuwsbrief wordt opgesteld wanneer daar aanleiding toe is en zal onregelmatig verschijnen, maar tenminste eens per 2 maanden.

10-6-2022 Lewenborg Energie heeft een nieuw logo

Lewenborg Energie heeft nu een logo dat vanaf nu gebruikt gaat worden op de website (zie homepagina), in mails, nieuwsbrieven, e.d.

1-6-2022 haalbaarheidsonderzoek warmtenet Lewenborg gestart

1 juni 2020 heeft in het Dok de kick-off plaatsgevonden van het haalbaarheids onderzoek dat Groene Warmte in opdracht van de vereniging in Lewenborg gaat uitvoeren.

2-4-2022 verslag ledenvergadering 30 maart Dok

Woensdag 30 maart was de laatste ledenvergadering in het Dok.
Daarin is o.a. besproken dat binnenkort met Groene Warmte wordt besproken hoe de opzet van het onderzoek naar de mogelijkheden van collectieve warmtevoorzieningen zal zijn.

Nu de vereniging een bankrekening heeft gekregen zijn subsidieaanvragen ingediend om de eerste kosten van de oprichting van de vereniging en van het onderzoek te dekken.

Naast de mogelijkheden van een warmtenet zijn in een kort overzicht andere mogelijkheden van duurzame energieopwekking besproken als alternatief of als aanvulling op een warmtenet.