Onze vereniging

Lewenborg Energie is een bewonersinitiatief voortgekomen uit Golvend Lewenborg en BeWonersPlatformLewenborg dat in de vorm van een vereniging wil streven naar duurzame energie in de wijk Lewenborg en omgeving. Omdat er inmiddels al veel initiatieven voor duurzaamheid in de wijk zijn, richten wij ons specifiek op duurzame warmtesystemen.
We kozen voor een vereniging om tot uitdrukking te brengen dat we dit willen doen in samenwerking met de bewoners!

vereniging Lewenborg Energie

Statuten Lewenborg Energie

Huishoudelijk Reglement Lewenborg Energie


Kamer van Koophandel nr 85 333123

Bestuur
Sjak Rijploeg voorzitter  voorzitter@lewenborgenergie.nl
Inge Linthout secretaris secetaris@lewenborgenergie.nl
Juul Baller penningmeester penningmeester@lewenborgenergie.nl
Ammy de Raad technisch voorzitter
Robbert van der Eijk lid