Projecten

Deze pagina geeft een overzicht van projecten en activiteiten die qua inhoud, organisatie of locatie relevant zijn voor Energie Lewenborg:

31 oktober Dok startmanifestatie duurzaamheid en energietransitie in Lewenborg.
Samen met de gemeente ontwikkelt Lewenborg Energie een werkplan om Lewenborg voor te bereiden op de onvermijdelijke energietransitie die uiterlijk 2035 moet hebben plaats gevonden; Lewenborg moet dan van het gas af zijn. Inmiddels hebben verschillende bijeenkomsten plaats gevonden.
Als startpunt voor meer actie op het gebied van duurzaamheid en energietransitie organiseert de gemeente samen met Lewenborg Energie dinsdag 31 oktober in het Dok een grote startmanifestatie duurzaamheid en energietransitie in Lewenborg. Het moet het begin worden van een campagne door de hele wijk, waarbij het idee is om samen met de bewoners per straat, plein of buurt een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren. Op de manifestatie komen stands met informatie over isolatie, zuiniger omgaan met energie, alternatieve energiebronnen, wijk- en buurtinitiatieven, subsidie- en andere financieringsvormen, energiecoaches, de mogelijkheden van een warmtenet en andere collectieve energiebronnen, leveranciers en klusbedrijven op energiegebied.

Zodra de plannen meer vorm krijgen wordt daarover hier en in de Lewenborger over bericht.

Wijkenergieplan Lewenborg:
Naar het voorbeeld van Beijum, dat een jaar op ons voorloopt, is een eerste concept energieplan opgesteld.

Het afgelopen jaar zijn binnen Lewenborg Energie verschillende thema’s onderwerp van discussie en onderzoek geweest, zoals de volgende thema’s

Warmtenet: Wat zijn de kansen van een warmtenet. Is dit een scenario dat verder onderzocht moet worden of blijft ‘hybride’ het meest betaalbare scenario? Het bureau Greenvis berekent op dit moment de kosten van een warmtenet voor Beijum en Lewenborg uitgaande van een aansluiting op het (theoretische) warmtetransport uit de Eemshaven. En zoals bekend heeft GroeneWarmte in opdracht van Lewenborg Energie ook onderzoek gedaan. Zie hun rapport.

Energiebesparing: Wat kunnen en willen we de komende jaren doen aan energiebesparing in de wijk?

Isolatie: Wat moeten we de komende jaren doen aan isolatie in de wijk? Welke oplossing er voor de energietransitie en verwarming van de huizen en gebouwen ook uit de bus komt, goede isolatie is altijd een voorwaarde.

Alternatieve energiebronnen: Het streven is dat in 2030 Lewenborg van het gas af is. Het ziet er naar uit dat er voor de wijk Lewenborg niet één totaaloplossing komt, maar dat per buurt, straat, plein of zelfs per huis of gebouw een andere beste energievoorziening blijkt.


Wijkprojecten

warmte scans binnenshuis en buitenshuis met eigen apparatuur LEV
Lewenborg Energie schaft twee warmtemeters en één warmte (infrarood)camera aan die de leden kunnen lenen om zelf, eventueel met hulp van ervaren iemand of energiecoach door en om het huis de plekken te vinden die om isolatiemaatregelen vragen

31 oktober Dok startmanifestatie duurzaamheid en energietransitie in Lewenborg.
Als startpunt voor meer actie op het gebied van duurzaamheid en energietransitie organiseert de gemeente samen met Lewenborg Energie dinsdag 31 oktober in het Dok een grote startmanifestatie duurzaamheid en energietransitie in Lewenborg. Het moet het begin worden van een campagne door de hele wijk, waarbij het idee is om samen met de bewoners per straat, plein of buurt een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren. Op de manifestatie komen stands met informatie over isolatie, zuiniger omgaan met energie, alternatieve energiebronnen, wijk- en buurtinitiatieven, subsidie- en andere financieringsvormen, energiecoaches, de mogelijkheden van een warmtenet en andere collectieve energiebronnen, leveranciers en klusbedrijven op energiegebied.

Zodra de plannen meer vorm krijgen wordt daarover hier en in de Lewenborger over bericht.

Duurzaamheidsproject Beijum:
In drie buurten in Beijum loopt nu een pilotproject duurzaam Beijum. Dat project kan ook goed al voorbeeld en inspiratie dienen voor hoe de duurzaamheid in Lewenborg aangepast kan worden. Lees het korte overzicht van de aanpak.

Haalbaarheidsonderzoek warmtenet Lewenborg:
Lewenborg Energie is een vereniging van bewoners van de wijk, die streeft naar een duurzaam Lewenborg. Kunnen we overstappen van fossiele brandstoffen zoals olie en gas naar een warmtenet voor de hele wijk? Hiernaar heeft Lewenborg Energie een onderzoek laten uitvoeren door GroeneWarmte. Het rapport is in augustus 2022 uitgebracht en is te downloaden.