Projecten

Op deze pagina komt een overzicht van projecten en activiteiten die qua inhoud, organisatie of locatie relevant zijn voor Energie Lewenborg:

Gemeentelijke projecten
wijkenergieplan Lewenborg:
– Wat zijn de kansen van een warmtenet. Is dit een scenario dat verder onderzocht moet worden of blijft ‘hybride’ het meest betaalbare scenario? Het bureau Greenvis doet berekent op dit moment de kosten van een warmtenet voor Beijum en Lewenborg uitgaande van een aansluiting op het (theoretische) warmtetransport uit de Eemshaven. En zoals bekend doet GroeneWarmte in opdracht van Lewenborg Energie ook onderzoek.
– Wat kunnen en willen we de komende jaren doen aan energiebesparing in de wijk?
op 6 juli om 19:30 in het Dok. Gemeenteambtenaar Anne Geluk zal uitleg geven over het waarom, hoe en wat van het wijkenergieplan voor Lewenborg en ga graag met jullie in gesprek over het participatieproces dat we hiervoor willen doorlopen.
Twee hoofdvragen zijn aan de orde op 6 juli:
– Waarover willen we de wijk laten meedenken?
– En hoe willen we dit organiseren?

Wijkprojecten
Haalbaarheidsonderzoek warmtenet Lewenborg:
LEWENBORG ENERGIE VRAAGT UW ENERGIEGEGEVENS
Lewenborg Energie is een vereniging van bewoners van de wijk, die streeft naar een duurzaam Lewenborg. Kunnen we overstappen van fossiele brandstoffen zoals olie en gas naar zonne- en windenergie, is dat haalbaar en betaalbaar?

Hiervoor laat Lewenborg Energie een onderzoek doen.

Het belang van dit onderzoek wordt erkend door de gemeente die bijdraagt aan de kosten. Maar ook de woningbouwcorporaties Lefier en Nijestee werken mee. Met hun de gegevens is al 40 procent van de woningvoorraad goed in kaart te brengen voor de onderzoekers. Toch willen we ook hun huurders om gegevens vragen, sommige huurders hebben immers verduurzamingsmaatregelen getroffen op eigen initiatief.

Ook van eigenaren van woningen, van andere huurders (aan Kajuit bijvoorbeeld) en van gebruikers van andere gebouwen dan de gewone woningen (winkels, scholen, bedrijven bij Zilvermeer) hebben de onderzoekers liefst specifieke gegevens nodig. Hoe meer gegevens, des te nauwkeuriger straks de uitkomsten van het onderzoek!

Mail naar secretaris@lewenborgenergie.nl en geef door:

– Wat is je adres? Gaat het om een woning of een ander gebouw, zo ja wat?
– Gasverbruik (bij voorkeur van de afgelopen jaren, maar in ieder geval van één jaar)
– Isolatiemaatregelen (vloer, dak, muren, kieren)?
– Ventilatie wel/niet mechanisch
– Ventilatie bij fornuis / afzuigkap
– Gebruik van roosters en ramen (open/dicht)
– CV ketel / Zonneboiler / (hybride) warmtepomp
– U kookt op gas / inductie /keramisch / …